Story

Zde bude fiktivní příběh s personou, která vlastní laboratoř či továrnu. Celý příběh bude pojatý s nadsázkou a humorem.